Artikelen over: Instellingen

Hoe stel ik HR regels in?

Shyfter biedt u aan om uw eigen HR regels aan te maken om deze bij het export van prestaties te gebruiken.

Hoe gaat het in zijn werk?Ga naar de instellingen van uw account ⚙️ → HR → HR Regels en druk op "Een regel toevoegen".
Voeg een regel toeWanneer u op "Een regel toevoegen" drukt, verschijnt er een pop-up op de rechterkant van uw scherm:
Bepaal de velden van de regelMeerdere velden moeten bepaald worden:


CodeSelecteer de prestatiecode die in de prestatiefiches zal gebruikt worden. Deze code is de code van het Sociaal Secretariaat.

Voorbeeld: De 0124 code is de code voor de nachturen
Prestatie typeIs de regel van toepassing op de geplande uren, op de tijdsregistraties of beide? Kies één van de volgende opties:

Gepland: Uren van de shifts in de planning

Klokken: Uren van de tijdsregistraties

Alle prestatie types: de regel is van toepassing zowel op de geplande uren als de tijdsregistraties.


Statuut gebruikersHier moet u gaan aanduiden welke statuten beïnvloed worden door de regel. In de drop-down lijst vindt u de statuten die in u in uw parameters hebt aangemaakt.

Indien de regel van toepassing is voor alle statuten, selecteer [Alle statussen]. De regel kan toegepast worden tot één of meerdere statuten. In dat geval, selecteer de betreffende statuten in de lijst. In het voorbeeld hieronder zijn de Bedienden en Studenten geselecteerd :
Begin- en einduurBepaal de tijdslot voor dewelke de regel van toepassing is. In het voorbeeld hieronder kiezen wij om de regel toe te passen tussen middernacht en 5u 's morgens:Indien de regel van toepassing is zonder tijdslot voorwaarde, moet u verplicht 00:00 ingeven als beginuur en 24:00 ingeven als einduur, zoals hieronder:
Dag(en)Standaard wordt de regel toegepast op alle dagen van de week. Indien u dit wilt aanpassen kan u dagen uit de lijst verwijderen, door op het kruisje naast de betreffende dag te drukken:
Werktijdregeling (optioneel)Standaard is deze optie uitgeschakeld. Indien u een regel wilt die werkt op basis van de werktijdregeling moet u eerst, voor elke gebruiker, aanduiden of ze full time of part time werken. Deze informatie moet aangegeven worden in het gebruikersprofiel > HR of bij het opmaken van een contract in Shyfter.Werktijdregeling in de HR gegevens:Of bij het aanmaken van een contract:Pas de code toe "als het totaal aantal uren":Deze optie maakt het mogelijk om de regel te bepalen op basis van de contractuele uren. U kan bepalen dat de regel van toepassing is indien het aantal gepresteerde uren minder [Beneden] of meer [Boven] is dan het aantal contractuele uren.Voorbeeld: Indien ik graag een flexibiliteit regel zou willen instellen, mag ik een regel opmaken die een code gaat toepassen op de minder uren tov het aantal uren van mijn contract en een andere regel opmaken die een andere code gaat toepassen op de meer uren tov het aantal uren van mijn contract.


Weergave van de regelUiteindelijk moet u bepalen wat de weergave van de regel zal zijn. U hebt hierbij 3 opties:

Een nieuwe code toevoegen
​_”Een nieuwe code toevoegen" betekent dat de gepresteerde uren onveranderd blijven en dat de door de regel geïnterpreteerde uren toegevoegd worden aan de prestatiefiches._

​_Voorbeeld : Antoine heeft van 20:00 tot 02:00 's morgens gewerkt. Indien mijn regel aangeeft dat de gepresteerde uren tussen 00:00 en 05:00 toegevoegd moeten worden, zal er in de prestatiefiche van Antoine 6u gepresteerde uren staan en een tweede lijn met 2u nachturen. De uren van de toegevoegde code verschijnen in het blauw om aan te duiden dat deze uren niet in het totaal van de week opgenomen worden:_Vervangt de basiscode
​_”Vervangt de basiscode” betekent dat de gepresteerde uren niet onder de standaard prestatiecode verstuurd worden maar onder de door de regel bepaalde code._

​_Voorbeeld: Antoine heeft 6u gewerkt op een zondag. Indien de regel moet aangeven dat de op een zondag gepresteerde uren onder een verschillende code moeten verschijnen in de prestatiefiche, selecteer dan [Vervangt de basiscode]._
​_De onderstaande afbeelding geeft weer dat Antoine 6u heeft gewerkt op zaterdag en 6u op zondag. De gepresteerde uren op zaterdag, niet onderworpen aan een regel, verschijnen onder de standaard prestatie code. De gepresteerde uren op zondag verschijnen onder de door de regel bepaalde code:_
Verminderen van de basiscode
​_”Verminderen van de basiscode” betekent dat het aantal onderworpen aan de regel gepresteerde uren van het totaal aantal gepresteerde uren afgetrokken worden in de prestatiefiche._

​_Voorbeeld: Antoine heeft van 20:00 tot 02:00 's morgens gewerkt. Indien mijn regel aangeeft dat de nachturen tussen 00:00 en 05:00 afgetrokken moeten worden, zal er in de prestatiefiche van Antoine een lijn verschijnen voor 4u prestatie en een tweede lijn voor de 2u nachturen:_
Eigenschappen van de regelBepaalde eigenschappen kunnen toegepast worden aan een regel:

Feestdag
Indien dit aangevinkt is zal de regel enkel van toepassing zijn indien het een feestdag is in Shyfter:

Verschuiving over 2 dagen (overlap)
Indien dit aangevinkt is zal de regel van toepassing zijn indien de prestatie over 2 dagen gebeurt.
​_Voorbeeld: nachturen tellen op tussen 20:00 en 06:00 's morgens enkel indien de prestatie na middernacht eindigt._


Stop na deze regel
Indien dit aangevinkt is zal de regel de laatste zijn die van toepassing is en zullen de volgende regels niet in aanmerking komen.


*

Enkele voorbeelden van regels:Verminderde nachturen:
Verdubbelde feestdag uren:
Grote flexibiliteit van toepassing voor Managers en Shiftleaders (twee gecombineerde regels nodig):
Zondag prestaties voor extras verklaard onder een andere prestatiecode en die stopzet aan de volgende regels:


Bijgewerkt op: 09/07/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!